Try our new marketing system SOFTMAILER!

INFO
[[showpanels?news=96&product=97&form=98&news_h=93&product_h=94&form_h=95]]

Bezplatná služba
 

DEMSO môžete využívať v platenej aj v bezplatnej verzii. Bezplatný DEMSO môžete využívať aj na komerčné účely bez obmedzenia. V bezplatnej verzii môžete zaslať až 10.000 mailov mesačne rozdelených do viacerých kampaní. Bezplatná verzia vám ponúka plnohodnotné výstupy, vrátane komplexných štatistík a grafov. Výsledky kampaní môžete ľubovoľve filtovať a zoraďovať podľa potreby vašich marketingových pracovníkov.

 

Časové obmedzenie

V bezplatnej verzii len obmedzujeme celkový počet odoslaných a sledovaných E-mailov mesačne na jedno konto z dôvodu kontrolovania zaťaženia servera a zabráneniu preťaženia systému. Celkovo môžete zadarmo odoslať až 10.000 mailov mesačne. Časovo nie je používanie Email marketing  software obmedzené. Vaše konto sa každý mesiac obnoví a môžete rozosielať ďalšie tisíce Emailov svojim obchodným partnerom.
 

Prečo to neskúsiť?

Mnoho užívateľov počulo o tomto systéme prvý krát a ani nevie, načo by to použili. Nič nepredávajú, nerozosielajú Emaily zákazníkom, nepropagujú žiadne služby. Napriek tomu máme mnoho bezplatných užívateľov, ktorí úspešne využívajú náš systém. Napríklad rozposielajú Vianočné pozdravy a vedia presne, kto si ich prečítal, niektorí ich využívajú na rozposielanie informačných letákov, zápisov z porád či predvolebných programov. Využívanie DEMSO je zdarma, tak prečo to neskúsiť?
 

Čo pre vás máme?

Po zaregistrovaní získavate automaticky bezplatné konto FREE 1000, ktoré umožňuje poslať kampaň až na 1000 E-mail adries. Jednoduchým postupom môžete svoje konto navýšiť na FREE 10.000, ktoré umožní rozoslanie kampaní až na 10.000 Emailov každý mesiac.

 

 

 

designed & developed by (c) www.inbox.sk 2011 - contact us