Try our new marketing system SOFTMAILER!

INFO
[[showpanels?news=96&product=97&form=98&news_h=93&product_h=94&form_h=95]]

Vaš otázky, naše odpovede

  1. Načo potrebujem DEMSO, keď si môžem zaškrtnúť, že požadujem potvrdenie o doručení mailu priamo v E-mailovom programe?
  2. Je používanie bezplatnej verzie časovo obmedzené?
  3. Aké sú ďalšie podmienky bezplatného využívania DEMSO?
  4. On-Line prezentácia, ktorá je na vašej stránke sa mi zdá nedostatočná a neukazuje všetky funkcionality, ktoré by mal mať nástroj DEMSO.
  5. Aký silný server potrebujem, ak si budem inštalovať krabicovú verziu programu ?
  6. Môžem si nainštalovať bezplatný nástroj DEMSO na svojom serveri?
  7. Mám obavu, že moje E-mail adresy môžu byť zneužité inou firmou.
  8. Akým spôsobom môžem využiť výsledky marketingovej kampane v iných systémoch?
  9. Je možné, že sa váš server dostane do nejakého SPAM listu a potom už nebude možné na ňom pracovať?

Načo potrebujem DEMSO, keď si môžem zaškrtnúť, že požadujem potvrdenie o doručení mailu priamo v E-mailovom programe?
Je zrejmé, že každý E-mailový klient ponúka možnosť odoslania potvrdenia o prečítaní správy. Tento spôsob sledovania doručenia E-mailov má však 2 základné problémy. Príjemcovia len veľmi zriedka potvrdia prijatie E-mailu a ak ho aj potvrdia, odosielateľovi príde táto informácia tiež ako E-mail a je potrebné ručné spárovanie, aby ste sa dozvedeli, či prijímateľ čítal Váš E-mail.

TOP^

Je používanie bezplatnej verzie časovo obmedzené?
Bezplatné využívanie DEMSO nástroja nie je časovo obmedzené. Obmedzenia pre bezplatné využívanie DEMSO sa týkajú len počtu odoslaných mailov a ďalších služieb.

TOP^

Aké sú ďalšie podmienky bezplatného využívania DEMSO?
Využívanie DEMSO vo variante Free100 je absolutne bez obmedzení. V prípade, ak chcete používať iné bezplatné programy, budeme od vás požadovať vloženie referenčného odkazu do vašej internetovej stránky alebo vloženie odkazu do pätičky každého odoslaného E-mailu.

TOP^

On-Line prezentácia, ktorá je na vašej stránke sa mi zdá nedostatočná a neukazuje všetky funkcionality, ktoré by mal mať nástroj DEMSO.
On-Line prezentácia, ktorá sa nachádza na verejnej časti stránky je len ilustratívna a nemá za úlohu naučiť vás používať nástroj DEMSO. Je úlohou je hlavne ukázať, že použitie DEMSo je veľmi jednoduché a intuitívne. Kompletný návod k obsluhe systému získate po zaregistrovaní do stránky.

TOP^

Aký silný server potrebujem, ak si budem inštalovať krabicovú verziu programu?
Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. Pri rozhodovaní o kúpe servera zohráva úlohu fakt, že potrebujeme vedieť, koľko mailov mesačne budete posielať a v akom časovom intervale po sebe. Podľa toho bude potrebné navoliť server tak, aby zároveň vytváral určitú rezervu (buffer) do budúcnosti. V prípade záujmu vám môžeme dodať SW už predinštalovaný na serveri HP Proliant. V najsilnejšej verzii má server veľkosť RAM do 16GB a dva štvrojadrové XEON procesory a dokáže bez problémov poslať niekoľko desiatok miliónov meilov mesačne.

TOP^

Môžem si nainštalovať bezplatný nástroj DEMSO na svojom serveri?
Nie, bezplatná verzia DEMSo je len v On-Line verzii. Krabicová verzia je spoplatnená. Samotná inštalácia systému na vašom serveri nie je v cene. Pokiaľ máte s inštaláciou problémy, radi Vám v tom pomôžeme.

TOP^

Mám obavu, že moje E-mail adresy môžu byť zneužité inou firmou.
Prevádzkovaťe systému má sídlo v Európskej únii a riadi sa zákonmi Európskej únie v oblasti ochrany osobných údajov, vlastníckych práv a podobne. Emailové adresy, kampane a ďalšie dôverné informácie sú chranené technickými prostriedkymi na vysokej úrovni. Proti zneužitiu vašich Emaliv prevádzkovateľom systému alebo inými používateľmi DEMSO boli uskutočnené významné technické opatrenia minimalizujúce možnosť zneužitia systému.

TOP^

Akým spôsobom môžem využiť výsledky marketingovej kampane v iných systémoch?
Všetky údaje, ktoré sta získali počas kampane môžete využiť aj v iných systémoch. DEMSO umožňuje realizovať export dát, ktoré je možné jednoduchým spôsobom importovať napríklad do Excelu. Takéto dáta potom môžete zoraďovať podľa ľubovoľných kritérií, napríklad podľa počtu kliknutí, podľa videní a podobne. Spracované údaje môžete zas naspäť importovať do DEMSO a realizovať ďalšiu kampaň u pravených kontaktov.

TOP^

Je možné, že sa váš server dostane do nejakého SPAM listu a potom už nebude možné na ňom pracovať?
Náš server posiela priamo maily len v programe Free100, kedy može užívateľ poslať len 100 bezplatných E-mailov. Pre vyššie bezplatné alebo platené programy musí užívateľ zadefinovať vlastný SMTP server. DEMSO funguje v tomto prípade ako E-mailový klient a všetky maily sú posielané prostrednístvom vášho vlastného SMTP servera. Týmto je takmer vylúčené, aby sa DEMSO server dostal na nejaký SPAM list. Keby sa tak predsa len stalo, sme pripravení operatívne zmeniť IP adresu servera.

TOP^

designed & developed by (c) www.inbox.sk 2011 - contact us